13.09.2022

SEC.ON #1 — Профориентация в IT

Станислав Карнахин, HRD Codeinside